Seniori a rodiny

Vízia pre starostlivosť o seniorov a rodiny

Deti sa budú hrať v kalužiach, dôchodcovia budú musieť míňať desiatky eur za taxíky, aby sa dostali k svojmu lekárovi na periférii. Aj takto môže vyzerať budúcnosť Starého Mesta, keď zastupiteľstvo zostane aj naďalej ľahostajné voči sociálnym potrebám Staromešťanov.

Za posledných 15 rokov bolo presťahovaných alebo zrušených 7 z 10 zdravotníckych zariadení v Starom Meste:

  • Nemocnica na Bezručovej ulici
  • ORL klinika na Zochovej ulici
  • Gynekologická klinika a pôrodnica na Šulekovej ulici
  • Gynekologická klinika a pôrodnica na Zochovej ul.
  • Klinika hematológie a transfuziológie na Partizánskej ulici
  • Gynekologické pracovisko a pôrodnica Koch na Partizánskej ulici
  • Ortopedická a Urologická klinika na Hlbokej ulici.

Zatiaľ čo kliniky plastickej chirurgie rastú ako huby po daždi. Našim starším spoluobčanom a takisto našim najmenším chýba moderná poliklinika s dostatočnou kapacitou a zastúpením všetkých podstatných medicínskych odborností v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  Po prípadnom presťahovaní nemocnice
z Mickiewiczovej ulice bude ústavná zdravotná starostlivosť riešená úplne mimo územia Starého Mesta v Rázsochách pred Lamačom. Nemocnica na Mickiewiczovej je
v dezolátnom stave a akútne hrozí, že v dohľadnom čase nebude na území Starého mesta ani jedna nemocnica s lôžkovou starostlivosťou a jediná dosluhujúca poliklinika.

V súčasnosti zostávajú na území Starého Mesta len 3 zdravotnícke zariadenia, a aj ich osoh je obmedzený.

  • Poliklinika na Mýtnej ulici
  • Onkologický ústav Sv. Alžbety na Heydukovej ul. (špecializované pracovisko)
  • Nemocnica Milosrdní bratia, ktorá je k dispozícii pre spádový rajón pacientov mimo Starého Mesta

Súčasné vedenie mesta svojím laxným prístupom neurobilo nič preto, aby bojovalo za zachovanie zdravotníckych zariadení v našom okolí a zabezpečilo tak našim spoluobčanom potrebnú sociálnu vybavenosť. Pritom práve starostlivosť o sociálne potreby občanov je základnou úlohou každej miestnej samosprávy. Ako starosta povediem intenzívny dialóg s magistrátom Hl. Mesta Bratislava, ako aj
s príslušnými štátnymi úradmi a ministerstvami s cieľom zaistiť sociálne pohodlie pre Staromešťanov. Povediem intenzívny dialóg s občanmi, aby sme lepšie zmapovali ich sociálne potreby. V spolupráci s odborníkmi pripravím projekty na zlepšenie podmienok v oblasti zdravotníckych služieb.

V rámci sociálnej činnosti sa zameriam na znevýhodnené skupiny obyvateľov a pomoc
s ich neľahkým osudom. Vďaka vlastnej rodine viem, čo to znamená súdržnosť
a spolupatričnosť
. Takisto viem, čo to znamená pomoc a starostlivosť o starších.

Preto chcem zaviesť služby, a to nielen pre seniorov, ktoré zlepšia kvalitu ich života. Budem rád, keď sa podarí oživiť malé prevádzky a služby tam, kde bývajú ľudia, aby nemuseli chodiť do mesta, prípadne aby mali “na skok” všetko, čo potrebujú. Takisto sa zasadím o to, aby vznikla pre starších a imobilných občanov linka,
na ktorú môžu zatelefonovať a sociálna služba mestskej časti im prinesie nákup, prípadne za nich vybaví návštevy úradov.

Chcem rozširovať bezbariérové priechody. Tým sa výrazne uľahčí pohyb starších ľudí, telesne postihnutých alebo mamičiek s kočíkmi, pre ktorých je každý schod nepohodlím, ak nie prekážkou.

Zriadenie oddychových zón, ako sú parky a detské ihriská vytvorí priestor pre príjemné chvíle voľna. Moja iniciatíva bude smerovať aj k zatraktívneniu Starého mesta pre život mladých rodín a ich pritiahnutiu.

Staré Mesto musí zostať miestom pre život, kde budú mať rezidenti vždy prednosť pred turistami a záujmami developerov.

Venujte budúcnosti Starého Mesta 15 minút vášho času a v sobotu 27.11. 2010 zvoľte za starostu Šebestu, Staromešťana odmalička.

Komentujte, ponúknite riešenia